Kosten

XE103112-1Zorgverzekering

Met vrijwel alle zorgverzekeraars (*) heb ik voor 2024 een contract afgesloten, waardoor behandeling door mij rechtstreeks wordt gefactureerd en door uw verzekeraar wordt vergoed. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

De verwijsbrief dient minimaal de volgende gegevens te bevatten om voor verzekerde zorg in aanmerking te komen:

  • Datum verwijzing (deze dient vóór de eerste behandeldatum te zijn gedateerd, tot maximaal een half jaar)
  • Naam en adres, functie en AGB-code verwijzer
  • Handtekening en/of stempel van de verwijzer
  • Naam verwijzende praktijk
  • Naam, adres, geboortedatum, BSN en inschrijfnummer bij de verzekering van de verzekerde
  • Een expliciete uitspraak over een (vermoeden van een) psychische stoornis volgens de DSM-V-classificatie
  • Eventueel de (vermoede) psychische stoornis volgens de DSM-V-classificatie
  • Een gerichte verwijzing naar de SGGZ (Specialistische GGZ)

Afhankelijk van of u een naturapolis heeft (volledige vergoeding bij door uw zorgverzekeraar gecontracteerde zorgaanbieders; beperkte vergoeding bij niet-gecontracteerde zorg) of een restitutiepolis (vrij keuze van zorgaanbieder; mogelijk zelf betalen en achteraf door u te declareren; bedrag verschilt per zorgverzekeraar) is het in alle gevallen aangewezen om bij uw zorgverzekeraar vooraf na te gaan wat, hoe en hoeveel u vergoed krijgt.

De meeste zorgverzekeraars hebben in hun contracten per zorgaanbieder een omzetplafond afgesproken. Wanneer ik voor een bepaalde verzekeraar dit plafond heb bereikt, zou het alsnog kunnen dat u voor verzekerde zorg dit jaar niet meer bij mij terecht kan. Bij aanmelding kan ik u hierover informeren.

Bij verzekerde zorg wordt aanspraak gedaan op uw eigen risico.

(*) Gecontracteerd zijn de verzekeringsclusters: CZ, Zilveren Kruis, VGZ, DSW, Zorg & Zekerheid, ONVZ, DSW, ASR, ENO, Caresq. Niet gecontracteerd is het Menzis-cluster (Menzis, AnderZorg, Hema, PMA).

Zelfbetalers

Wanneer u niet voor verzekerde zorg in aanmerking komt (bijvoorbeeld bij relatie- of aanpassingsproblemen), dient u behandeling zelf te bekostigen. U bent dan eveneens verzekerd van maximale keuzevrijheid, discretie en anonimiteit.

Behandeling en supervisie in het kader van een opleiding dienen altijd uit eigen middelen gefinancierd te worden.

Ook de kosten voor een psychoanalyse zijn sinds 2010 niet langer verzekerd via de Zorgverzekeringswet, en zijn dus voor eigen rekening.

No show

Bij niet tijdig afmelden voor een afspraak (<24u) kan een no-show tarief in rekening worden gebracht. Deze wordt niet vergoed en dient u zelf te betalen.