Disclaimer

DSCF3089-2De inhoud van deze website is zorgvuldig samengesteld en de inhoud wordt regelmatig geactualiseerd.

F. De Volder kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, (on)volledigheid en actualiteit van de informatie, of voor eventuele schade of gevolgschade ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website of van sites van derden waarnaar verwezen wordt vanuit deze website.

De gegevens op deze website zijn bedoeld als algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. U kunt aan de informatie van deze website en/of websites waarnaar wordt verwezen geen rechten ontlenen.